Czy we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego powstanie biogazownia?

Prezydent Miasta Włocławek podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce obrębie Kawka.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek PGB Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą  Warszawie.

Więcej informacji w tej sprawie znaleźć można na stronie BIP Urzędu Miasta Włocławek

Komentarze

ilość komentarzy