„Bubel prawny, napisany na kolanie” – Uchwała Rady Miasta uchylona…

Miał być bat na bałaganiarzy a okazuje się, że jest bubel prawny. Mowa o nowelizacji uchwały Rady Miasta Włocławek z 25 czerwca br. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Włocławek.

Mówiąc w wielkim skrócie Prezydent szukał sposobu, aby dyscyplinować prywatnych właścicieli nieruchomości, którzy mają nieporządek na swoich posesjach. Egzekwować te zapisy mieliby strażnicy miejscy.

- Właściciel będzie zobowiązany do pozbierania śmieci z własnego terenu i umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach. Do tej pory nie mieliśmy żadnych narzędzi prawnych, żeby działać w sprawie nieruchomości nie służących do użytku wspólnego, z których śmieci nie były zbierane. Teraz to się zmieni - komentował Bogdan Mielniczek, komendant Straży Miejskiej we Włocławku


"Niedługo będą nas karać za nieporządek w mieszkaniu"

- Dla mnie to przesada, aby tak daleko ingerować w prywatną własność. Niedługo będą nas karać za nieporządek w mieszkaniu. Ciekawe czy mandaty dostają urzędnicy miejscy za zaniedbania? Niech prezydent najpierw zacznie porządnie sprzątać ulice i miejskie place – złości się nasz czytelnik, który wniósł skargę do wojewody

Mieszkaniec miał rację!

Jak się okazuje mieszkaniec miał rację. Wojewoda wszczął bowiem postępowanie nadzorcze, a następnie unieważnił uchwałę zatwierdzoną przez radnych miejskich.

- W przedmiotowej sprawie zostały wniesione dwie skargi – informuje Rafał Krzyżanowski z Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Urzędnicy wojewody nie mieli złudzeń, że ta uchwała jest wadliwa, dlatego ją uchylili. Nie są jednak w stanie podać dokładnej daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego, gdyż włocławski samorząd może zaskarżyć decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co może przeciągnąć sprawę w czasie.