Nie uwierzysz, kto podpisał decyzję o wycięciu drzew na Ogniowej – Nadesłane

Z początkiem czerwca miała miejsce wycinka drzew z terenu MOPR przy ulicy Ogniowej. W ciągu zaledwie jednego dnia z przestrzeni miejskiej wykarczowano okazałe drzewa. W internecie zawrzało...

Oburzonych mieszkańców nie uspokajała argumentacja dyrektora MOPR, który tłumaczył wycinkę koniecznością budowy nowych miejsc parkingowych oraz zapewniał o niezwłocznym nasadzeniu młodych drzew

Z upoważnienia Marszałka...

Na naszą skrzynkę e-mail wpłynęły skany czterech Decyzji odnoszących się do wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Ogniowej 8/10. Pod każdą z tych decyzji widnieje podpis inspektor działającej z upoważnienia Marszałka Województwa - Katarzyny Zarębskiej.

Większość włocławian kojarzy Katarzynę Zarębską z funkcją radnej Rady Miasta Włocławek.

Zniszczenie siedlisk lęgowych...

Z nadesłanych skanów wyłania się kolejna zaskakująca informacja. Jej treść kłóci się z obiegową opinią, jakoby na terenie wycinki "nie stwierdzono zasiedlenia gniazd przez sierpówkę". Otóż z Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wynika coś zupełnie innego...

Zezwalam na zniszczenie 3 siedlisk (miejsc lęgowych) sierpówki Streptopelii decaocto znajdujących się na drzewach rosnących na terenie działki ewidencyjnej nr 43 obręb 0470 - czytamy w Decyzji Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

AK