Kolegium Wikariuszy – wczoraj i dziś…

Kolegium wikariuszy katedralnych postawiono w pierwszej połowie XVIII wieku. Przez lata obiekt spełniał różne funkcje. Był siedzibą Archiwum Obwodu Kujawskiego, szkoły katedralnej, seminarium duchownego, a w czasie powstania styczniowego więziono tu i przesłuchiwano Polaków. W okresie okupacji hitlerowskiej w obiekcie znajdowała się siedziba gestapo. Wtedy to - od strony południowej - dobudowano piętrowe skrzydło, które przeznaczono na areszt. Po wojnie budynek zajął Urząd Bezpieczeństwa, a potem  komenda Milicji Obywatelskiej. Obecnie znajduje się tutaj Muzeum Diecezjalne

Wczoraj i dziś...

W 2012 roku zakończono przebudowę budynku.Oto ten sam obiekt w dwóch odsłonach. Na pierwszym zdjęciu początek lat 80-tych, a na drugim czas obecny

Cmentarz

W świetle dzisiejszej ulicy Tumskiej, na wysokości działki dzisiejszego Muzeum, rozciągał się regularny cmentarz, na którego ślady natrafiono w trakcie prac remontowych.. [źródło]

Komentarze

ilość komentarzy