Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego

Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego

Strefa znajduje się w sąsiedztwie fabryki Anwil. Działki przeznaczone pod inwestycje mają 26 ha. Grunty można nabyć od gminy poprzez zakup, dzierżawę lub leasing. Dotychczas zainwestowały tu dwie firmy. W 2014 roku WIKA Polska i w 2017 Zakłady Mechaniczne Azofer Dylik & Dylik. Plany inwestycyjne ma również producent wyrobów stolarskich Domco.

Tereny WSRG mają bliskie połączenie z drogą krajową nr 91 (ok. 4 km) oraz z węzłem autostradowym Włocławek Północ (ok. 11 km). Około 9 kilometrów zlokalizowana jest stacja kolejowa Włocławek Zazamcze oraz bocznica kolejowa (0,5 km).