Radny postuluje wprowadzić szczepienia jako kryterium przyjęć do żłobka

Radny Jarosław Hupało zgłosił wniosek do prezydenta Marka Wojtkowskiego o to, aby dzieci zaszczepione zgodnie z kalendarzem miały pierwszeństwo w dostaniu się do żłobka i przedszkola.

Zwracam się o wprowadzenie dodatkowego kryterium do regulaminu naboru dzieci do żłobk6w i przedszkoli, dla których Miasto Gmina Włocławek jest organem prowadzącym.W punkcie tym preferencje w przyjęciu do w/w placówek będą miały dzieci, których rodzice przedstawią zaświadczenie o szczepieniu odpowiednim dla wieku rozwojowego dziecka - postuluje Jarosław Hupało

Czy we Włocławku rozwiązanie to znajdzie podatny grunt do realizacji? Czekamy na ustosunkowanie się Prezydenta miasta - Marka Wojtkowskiego.

Komentarze

ilość komentarzy