Tak zwane „Warsztaty antydyskryminacyjne” pełne niedopowiedzeń?

Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaproponowało lokalnym nauczycielom warsztaty antydyskryminacyjne.

Ogólnikowe wypowiedzi

Niestety, pomimo licznych zapytań nie udało nam się uzyskać bardziej konkretnych informacji odnośnie programu. Kwestie typu scenariusz warsztatów, finalny adresat projektu - pozostawiono bez wyjaśnień. Nie podano również zakresu merytorycznego lekcji. Wiemy tylko, że program opierać się ma na inwencji prowadzącego szkolenie.


- Zaplanowane warsztaty realizowane są w oparciu o program opracowany przez kierownika formy. W trakcie przebiegu wszystkich form doskonalenia uczestnicy wypracowują w trakcie pracy zespołowej materiały warsztatowe, które następnie wykorzystują, realizując programy nauczania i programy wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie z treściami podstaw programowych zarówno kształcenia ogólnego, jak i zawodowego z uwzględnieniem typu szkoły lub placówki – poinformowała Grażyna Troszyńska, dyrektor KPCEN.

Obawy rodziców

Już w tej chwili docierają do nas wątpliwości wielu rodziców. Sporo z nich ma poważne zastrzeżenia wobec zajęć o charakterze światopoglądowym.

- Bardzo chcielibyśmy wiedzieć z czym spotkają się nasze dzieci w szkole. Ja nie godzę się, aby mój syn  poddawany był wpływom określonej ideologii. Owszem trzeba dzieci wychowywać do akceptacji różnorodności ale w uzgodnieniu z rodzicami a nie za ich plecami – oburza się internautka, która zainteresowała nas tematem.

Zasadne oczekiwania...

Nie sposób odmówić słuszności oczekiwaniom rodziców, choćby w kontekście konstytucyjnego prawa do wychowywania dzieci zgodnie ze światopoglądem. Obaw nie rozwiewa postawa dyrekcji KPCEN, która zdaje się blokować szczegółowe informacje na temat prowadzonej formy doskonalenia nauczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.