Do szkoły na dwie zmiany? Co czeka uczniów od września tego roku?

We wrześniu 2019 roku do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pójdą jednocześnie uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum, oraz ośmioletnią szkołę podstawową. Jaki wpływ będzie to miało na rozkład zajęć we włocławskich placówkach?

Nauka na drugą zmianę lub w sobotę?

O informacje w kwestii ewentualnych utrudnień poprosiliśmy włocławski ratusz


Z przeprowadzanej analizy wynika, że w mieście Włocławek zaplanowano odpowiednią liczbę miejsc dla potencjalnych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zakładając również, iż uczniowie spoza Gminy Miasto Włocławek będą wyrażali wolę kontynuowania nauki w placówkach prowadzonych przez JST.. Z analizy też wynika, iż w szkołach średnich nie zajdzie konieczność wprowadzenia dwuzmianowości oraz zajęć w soboty. Tylko w nielicznych przypadkach może nastąpić wydłużenia prowadzenia zajęć do godziny 16.00 - informuje Dyrektor Wydziału Edukacji, Agnieszka Białopiotrowicz

Brak nauczycieli przedmiotów zawodowych

Problem może jedynie stanowić brak kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć w kształceniu zawodowym zarówno teoretycznym jak i praktycznym

Komentarze

ilość komentarzy