Co ze zwłokami ulubionych zwierząt po ich śmierci?

Cmentarz dla zwierząt we Włocławku to ciągle jeszcze temat urzędowych rozmów i planowania, a nie kwestia realnych decyzji. Najbliższe grzebowisko dla zwierząt znajduje się w Toruniu. Tymczasem właściciele czworonogów na co dzień borykają się z problemem, co zrobić z ciałem pupila po jego śmierci.

O radę zapytaliśmy Powiatowego Lekarza Weterynarii. Odpowiedzi udzielił nam inspektor weterynaryjny PIW Włocławek - mgr inż. Jakub Borkowski

"Przyjmując psa pod swój dach musimy być świadomi, że..."

Włocławek i okolice: Co mają zrobić mieszkańcy z padniętym zwierzęciem domowym (np. psem). Jakie są procedury zgodne z prawem w tym zakresie?

– Padłe zwierzę domowe należy przekazać (odpłatnie) wyspecjalizowanej firmie, prowadzącej działalność w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 – ale tylko takiej, która jest zatwierdzona bądź zarejestrowana przez właściwego terytorialnie, dla miejsca prowadzenia tej działalności, Powiatowego Lekarza Weterynarii. Mogą to być różne zakłady – pośrednie, spalarnie lub np. składy (grzebowisko jest właśnie takim swego rodzaju składowiskiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1). Krótko mówiąc
należy taką firmę wyszukać, potwierdzić, że jest objęta nadzorem weterynaryjnym korzystając z wyszukiwarki na stronie Głównego Lekarza Weterynarii, a następnie przekazać zwierzę – czasem firmy odbierają od właściciela, czasem należy martwe zwierzę samemu dostarczyć.

Włocławek i okolice: Czy lekarz weterynarii ma obowiązek przyjąć martwe zwierzę, które uśpił i czy ma prawo żądać za to dodatkowej opłaty?

– Lekarz prywatnej praktyki nie ma obowiązku przyjęcia zwierzęcia, które uśpił. Może to zrobić za dodatkową opłatą, o ile jest do tej czynności przygotowany – musi mieć warunki do tego typu działalności – zwłoki padłego zwierzęcia domowego muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Przyjmując psa pod swój dach musimy być świadomi, że wszelkie koszty – także „zagospodarowania” zwłok – bierzemy na siebie.

Włocławek i okolice: Wiemy już, że martwego zwierzęcia domowego nie wolno samowolnie zakopywać we własnym ogródku, ani w innym miejscu do tego nieprzeznaczonym, np. na tzw. nieoficjalnym grzebowisku, bo grozi za to kara. Dlaczego stosuje się kary, z czego wynika konieczność aż tak drastycznych kroków?

Ponieważ w trakcie życia zwierzęcia nie było żadnej kontroli w zakresie żywienia tegoż zwierzęcia, stosowanych leków, itp. tkanki takiego np. psa mogą zawierać wiele substancji potencjalnie bardzo szkodliwych i bardzo niedobrze jest, jeśli zostaje on zakopany w miejscu, w którym z powodów choćby glebowych (cieki wodne) zakopany być nie powinien. Ponadto faktem jest, iż zwłoki zakopane w miejscu niedozwolonym są niezabezpieczone przed dostępem innych zwierząt i ludzie. Oficjalne grzebowiska zakładane są w miejscach specjalnie wybranych, bezpiecznych. Ponadto faktem jest, iż zwłoki zakopane w miejscu niedozwolonym są niezabezpieczone przed dostępem innych zwierząt i ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.