Co nam odeszło z tamtych lat – budynek przy ul. Kowalskiej 1/3

Budynek z 1874 roku posiadający pierwotnie cechy klasycystyczne. Niestety walory architektoniczne uległy zatarciu w wyniku licznych remontów. Zewnętrzna elewacja została pozbawiona właściwego sobie wystroju. Już w latach osiemdziesiątych wartość zabytkowa obiektu oceniana była  na średnim poziomie

Obecnie budynku już nie ma. Na jego miejscu stoi włocławska filia Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka