Dom przy Bulwarach 23 – Co nam odeszło z tamtych lat


Budynek pochodził z końca XIX wieku. Jego wartość zabytkowa była na średnim poziomie. Na uwagę zasługiwała piwnica - umiejscowiona na narożniku Wiślana/Bulwary. Posiadała ona kamienne mury oraz tak zwane sklepienie kolebkowe. Piwnica była prawdopodobnie pozostałością po wcześniejszym budynku.

Obecnie w miejscu tym znajduje się pusty plac...