Dom „przy iedney z naypryncypalnieyszych ulic Miasta” – Kącik historyczny

Wybudowana w połowie XIX wieku kamienica u zbiegu ulic 3 Maja i Żabiej stanowi jeden z ciekawszych obiektów włocławskiej starówki. Na szczególną uwagę zasługuje efektowna elewacja od strony ulicy 3 Maja

'Elewacja od strony niegdysiejszej ulicy Nowej jest siedmioosiowa, z trójosiową częścią środkową. Cztery pilastry jońskie wielkiego porządku podtrzymują pas muru strychowego z małymi kwadratowymi okienkami.  Ponad okienkami widoczny jest gzyms koronujący i murek attykowy na szerokość trzech osi z tarczą herbową na kłosach z 1912 roku'

Historia

Pierwszym właścicielem kamienicy był Konstanty Nynkowski. To on w 1846 roku wystąpił z wnioskiem do Magistratu o pożyczkę na budowę obiektu. Jego prośba została rozpatrzona pozytywnie, a tak wyglądało jej uzasadnienie:

Dom, który Nynkowski pragnie wymurować stać będzie w naykorzystnieyszym mieyscu, bo przy iedney z naypryncypalnieyszych ulic Miasta iaką iest ulica Nowa przy którey naywiększe Gmachy, a pomiędzy temy obszerny gmach Bióra i Kasy p-tu mieści się, położony będąc przylegle względem proiektuiącey się niniejszym Budowli, tym samym więc rzeczona Budowla nie tylko przyczyni się do ozdoby Miasta lecz i naykorzystniey zapewni odpowiedni na spłacenie pożyczki dochód