Droga w kierunku Pikutkowa – GDDKiA nie planuje w tym roku przebudowy lub rozbudowy

Wracamy do tematu drogi krajowej nr 62 na odcinku pomiędzy Włocławkiem a Brześciem Kujawskim.  O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy Komendę Policji oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Policja nie lekceważy zagrożeń

- Na podstawie ubiegłych lat najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na tej drodze – twierdzi sierż. Tomasz Tomaszewski z KMP Włocławek. Mundurowi zapewniają, że nie lekceważą zagrożeń na tej trasie i podejmują odpowiednie działania.

Oprócz akcji skierowanych wobec kierowców, funkcjonariusze wystąpili do bydgoskiego oddziału GDDKiA z wnioskami o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w pobliżu m. Potok i Józefowo (gm. Włocławek), gdzie odnotowano dwa wypadki ze skutkiem śmiertelnym

-- Pierwszy wniosek dotyczył namalowania pasów poprzecznych do osi jezdni, na prawym pasie ruchu, przed łukiem drogi z każdego kierunku ruchu, natomiast drugi wniosek dotyczył postawienia znaków drogowych ograniczających prędkość do 50 km/h w rejonie łuku drogi – informuje Tomasz Tomaszewski.

GDDKiA nie widzi problemu

W opinii Tomasza Okońskiego rzecznika GDDKIA w Bydgoszczy - sytuacja na tym odcinku drogi wcale  nie jest taka zła. Rzecznik zapewnia, że posiadana statystyka wypadków drogowych wskazuje, że przedmiotowy odcinek drogi nie jest miejscem szczególnej koncentracji wypadków i zdarzeń drogowych.

- Po wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej (np. stan nawierzchni, oznakowanie itp.), które mogłyby mieć wpływ na wystąpienie zdarzeń drogowych na DK 62. Droga oznakowana jest zgodnie z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi przepisami.  Najbardziej prawdopodobną przyczyną występowania wypadków w rzeczonej lokalizacji jest niedostosowywanie prędkości do warunków ruchu (w tym nieprzestrzeganie istniejących ograniczeń prędkości - informuje Okoński

- GDDKiA Oddział w Bydgoszczy posiada informację, iż pismem z dnia 15.03.2019 r. Komenda Miejska Policji we Włocławku wystąpiła do właściwego w tym zakresie organu, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego o zainstalowanie fotoradaru w okolicy m. Józefowo.

- GDDKiA Oddział w Bydgoszczy nie planuje w tym roku przebudowy lub rozbudowy przedmiotowego odcinka DK62.