Wiemy już, kiedy zostanie wyremontowana droga na Pińczatę…

Dla wielu mieszkańców Włocławka i okolic dojazd na Pińczatę to droga przez mękę. Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy dziura przy dziurze wymusza na kierujących niebezpieczne manewry, które stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym.

Gmina Włocławek

W sprawie ewentualnych remontów nawierzchni wielokrotnie kontaktowaliśmy się z Gminą Włocławek. Władze gminy zdawały się podchodzić do sprawy bardzo wymijająco.  W ciągu kilku miesięcy przekazywano niejasne informacje, jakoby prowadzone były rozmowy z miastem oraz z Nadleśnictwem. Szczegółów tych rozmów nikt jednak nie chciał zdradzić.

- Droga na Pińczatę leży poza granicami administracyjnymi Włocławka. Zarządcą jest gmina Włocławek i jej wójt. W najbliższym czasie spodziewane jest spotkanie Władz Miasta Włocławka oraz Gminy Włocławek w celu wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie – poinformował Urząd Miasta we Włocławku.

Tylko Nadleśnictwo jednoznacznie odniosło się do sprawy, wskazując, że swoją część drogi wydzierżawili gminie.

- Nadleśnictwo Włocławek w dniu 30.05.2019 r. wydzierżawiło przedmiotową działkę nr 751/3 o pow. 2,104 ha Gminie Włocławek na czas nieoznaczony. Wobec powyższego wszelkie pytania odnośnie zamierzeń remontowych i inwestycyjnych prosimy kierować do Urzędu Gminy Włocławek – poinformował Ireneusz Cichocki, Sekretarz Nadleśnictwa Włocławek.

Na ponowne zapytania z naszej strony - Wójt gminy Włocławek, Magdalena Korpolak-Komorowska, zapewniła, że droga na Pińczatę będzie remontowana. A oprócz jezdni dla samochodów, przywiduje się nawet wydzielenie ścieżki rowerowej.

- Trwają prace nad rozpoczęciem zadania dotyczącego remontu drogi biegnącej od granic Gminy Włocławek z Miastem Włocławek w kierunku Cmentarza Komunalnego w miejscowości Pińczata, wraz z możliwością wydzielenia ścieżki rowerowej – zapewnia wójt Magdalena Korpolak-Komorowska.

 

Władze gminy wskazują jednak dość odległe - i niezbyt konkretne - terminy. Przewidywany czas realizacji tej inwestycji to lata 2020-2022. Pozostaje nadzieja, że do tego czasu włodarze gminy Włocławek, choć prowizorycznie naprawią drogę, zalepiając dość liczne ubytki w asfalcie.