Remont ulicy Grodzkiej na odcinku o długości blisko półtora kilometra

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy Grodzkiej.

Roboty obejmą swoim zasięgiem tylko część ulicy. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z Mostem Marszałka Rydza Śmigłego do wysokości ulicy Grodzkiej 83 a. Stanowi to długość około 1490 m

Pierwotne założenia

W pierwotnych planach zakładano remont ulicy Grodzkiej wraz z częścią ulicy Witoszyńskiej. Niestety plany te skurczyły się prawie o kilometr.  W Specyfikacji Warunków Zamówienia była również mowa o nowych ścieżkach rowerowych, o chodnikach, o aktywnym systemie przejścia dla pieszych, zatokach autobusowych z wiatami, wymianie sygnalizacji świetlnej...  Ile z tego zostanie zrealizowane - czas pokaże.