Ma być jaśniej i oszczędniej. W planach ponad 5 milionów na oświetlenie typu LED

Urząd Miasta wyłonił najkorzystniejszą ofertę w przetargu na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę i wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z inteligentnym systemem sterowania.

Za najkorzystniejszą, uznano ofertę złożoną przez PUH EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota, z całkowitą ceną oferty brutto wynoszącą: 5.170.672,50 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED w ilości 2.289 sztuk opraw wraz z jego instalacją na terenie Gminy Miasto Włocławek, z czego 2.269 na słupach na liniach kablowych i 20 sztuk na liniach napowietrznych

Oszczędności

Moc rzeczywista zainstalowana (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku) opraw sodowych zainstalowanych obecnie, podległych modernizacji w ilości 2 289 szt. wynosi ok. 405,14 kW. Po przebudowie systemu oświetleniowego moc zostanie zmniejszona do 246,78 kW.

Jak podaje biuro prasowe ratusza, realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na dwa etapy, które zostaną zrealizowane do końca 2021 roku.