Radny interpeluje o dodatkowe miejsca parkingowe przy Klasztorze Ojców Franciszkanów

Radny Arkadiusz Piasecki zgłosił do prezydenta Marka Wojtkowskiego prośbę o wybudowanie miejsca parkingowego przy klasztorze Ojców Franciszkanów. Parking miałby być zlokalizowany od strony Placu Wolności/ulicy Brzeskiej

Jak uzasadniał radny, nowy parking służyłby nie tylko mieszkańcom, ale również turystom jadącym do miasta od strony mostu stalowego na Wiśle. Miejsca parkingowe w tej lokalizacji pozwoliłyby także na sprawniejsze przeprowadzanie uroczystości rodzinnych w klasztorze   -Mam tu na myśli chrzciny, śluby oraz pogrzeby - dopowiadał Arkadiusz Piasecki

Prezydent czeka na wnioski z konsultacji społecznych


na dzień dzisiejszy Urząd Miasta jest na etapie konsultacji społecznych i zbierania opinii mieszkańców naszego miasta o funkcjach, jakie powinien pełnić plac Wolności po przebudowie. Każdy z postulatów zostanie głęboko przeanalizowany pod kątem bezpieczeństwa oraz użyteczności publicznej, wezmę pod uwagę również Pana prośbę. Wszystkie głosy odegrają ważną rolę w opracowaniu koncepcji nowego zagospodarowania placu Wolności - stwierdził Marek Wojtkowski