Milion złotych wsparcia dla włocławskiej uczelni!

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku znalazła się w gronie 15 najwyższej ocenionych publicznych uczelni zawodowych w Polsce

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił wyniki przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – listę uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami losów zawodowych swoich absolwentów. - czytamy na stronie uczelni

Jako dowód uznania Uczelnia otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1 miliona złotych na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

Warto dodać, że Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku w najnowszym rankingu losów zawodowych absolwentów (ELA) znalazła się również na drugim miejscu spośród uczelni z województwa kujawsko-pomorskiego pod względem wysokości zarobków absolwentów, którzy ukończyli bezpłatne studia pierwszego stopnia.