„Nowy” zakład we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego

hala produkcyjna