Plac zabaw dla dzieci z ulicy Zakręt. Brak chętnych wykonawców?

Prezydent unieważnia postępowanie

Jak podaje Urząd Miasta do dnia 2 sierpnia nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszony przetarg. W grę wchodziły dwa zadania. Pierwsze to roboty budowlane przy przedszkolu na ulicy Uroczej 1. Zadanie drugie to „Wykonanie dwóch placów rekreacyjnych na osiedlu mieszkaniowym Zakręt we Włocławku”

A tak niewiele było trzeba...

Projekt budowlany zakładał bardzo niewiele. Dwie pojedyncze bujaczki dla małych dzieci, w tym jedna z siedziskiem dla zupełnych maluchów. Dwie ławeczki bez oparcia i jeden kosz na śmieci. Do tego trochę piachu dla bezpieczeństwa...Dla starszej młodzieży kilka drążków i drabinek do gimnastyki plus jedna ławka bez oparcia...

Nie było chętnych. Uzasadnienie "wyroku" zabrzmiało

W terminie składania ofert tj.: do dnia 2 sierpnia 2017 r., do godz. 8:30, w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Tym samym została wypełniona przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymieniona w art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

cdn