Ponad 7 milionów na przebudowę Parku Sienkiewicza – wykonawca firma z Jarosławia

Urząd Miasta wybrał ofertę najkorzystniejszą w przetargu na roboty zaplanowane w ramach zagospodarowania południowej strony Parku im. H. Sienkiewicza, tj. od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei.

Zakres zadania to m.in. budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem oraz budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną.

Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na budowę ścieżek o nawierzchni betonowej i mineralnej, przebudowę trzech mostków na Zgłowiączce, budowę toalet publicznych. W parku pojawią się również nowe elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, pergole, plac zabaw i siłownia zewnętrzna - to tylko część obszernego projektu zagospodarowania Parku im. H. Sienkiewicza.

Za najkorzystniejszą w przetargu została uznana oferta złożona przez spółkę Apis Polska z Jarosławia (województwo podkarpackie). Cena brutto wyniosła 7265148,01 złotych