Protest wobec planów budowy grzebowiska dla zwierząt na Rózinowie

W ostatnim tygodniu sierpnia wpłynął do prezydenta miasta protest mieszkańców, którzy sprzeciwiają się planom budowy grzebowiska dla zwierząt w rejonie osiedla Rózinowo. Jak tłumaczą protestujący, ich sprzeciw wynika z faktu, że usytuowanie grzebowiska miałoby być w zbyt bliskiej odległości od cmentarza parafialnego.

 - Mamy tam groby naszych najbliższych osób, o których teraz my żyjący musimy się zatroszczyć - podkreślają mieszkańcy.

"Prezydent niespodziewanie zmienił zdanie"

W dniu 23 lipca przedstawiciele mieszkańców spotykają się w sprawie grzebowiska z prezydentem Markiem Wojtkowskim.

W bezpośredniej rozmowie p. Prezydent obiecał, że nas poprze i będzie za tym, aby zmienić adres grzebowiska. 19 sierpnia otrzymaliśmy pismo, z którego wynika, że p. Prezydent niespodziewanie zmienił zdanie i akceptuje lokalizację grzebowiska - piszą protestujący

Pełna treść protestu mieszkańców dostępna tutaj