Przebudowa parku Sienkiewicza – zobacz co się zmieni

Kolejny odcinek Parku Sienkiewicza zostanie wkrótce zrewitalizowany. Koszt inwestycji wyniesie około 11 mln złotych. Pieniądze na ten cel zostały zagospodarowane z puli 12 milionów złotych, które Włocławek otrzymał z rządowego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Park im. Henryka Sienkiewicza to ulubione miejsce spacerów włocławian. Stanowi on także jedno z najstarszych tego typu miejsc w Polsce. Został założony w 1870 r. Obecnie ma powierzchnię 40,18 ha.


A oto planowane zmiany, które mają za zadanie poprawić funkcjonalność i estetykę miejsca.

  • wykonanie rozbudowy i przebudowy alejek parkowych wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego parku dla osób niepełnosprawnych;
  • modernizację placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej;
  • remont mostków na rzece Zgłowiączce;
  • wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, ławka z pergolą, słupki ograniczające;
  • przeprowadzenie gospodarki drzewostanem na terenie parku objętego inwestycją;
  • wykonanie projektu szaty roślinnej i wprowadzenie nowego zagospodarowania zielenią;
  • wykonanie sieci elektroenergetycznej oświetlenia parku,
  • wykonanie iluminacji mostków na rzece Zgłowiączce;
  • budowa dwóch toalet z podłączeniem do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej;
  • zagospodarowanie wód opadowych na terenie parku.