Jutro rusza remont nawierzchni al. Popiełuszki

Dnia 25 rozpocznie się remont nawierzchni jezdni na al. ks. Jerzego Popiełuszki, polegający na wymianie uszkodzonej nawierzchni na dwóch odcinkach o długości: 745 i 195 metrów bieżących wraz z regulacją pionową urządzeń infrastruktury podziemnej i wykonaniem oznakowania poziomego.

Celem prac jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, a co za tym idzie - komfortu uczestników ruchu kołowego.

Kompleksowy remont zostanie przeprowadzony przez Firmę Inżynieryjno - Drogową "DROGTOM" Sp. z o.o., wybraną w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia: 683 489,48 PLN