Quo Vadis Włocławku…

Być może jeszcze w tym roku spółka Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe rozpocznie realizację budowy obiektów mieszkalnych. W grę wchodzą trzy włocławskie ulice...

Na ulicy Celulozowej planowane jest wybudowanie lokali pod wynajem. Na ulicy Stodólnej - pomiędzy zakładem radioterapii a zabytkowym obiektem, w którym mieści się Przychodnia Dermatologiczna - powstać mają mieszkania na wynajem z możliwością wykupu na własność. Podobny charakter mają mieć mieszkania wybudowane w kwartale przy ulicach Tumskiej i 3 Maja.

Historia i estetyka miejsca...

Wielu Włocławian, którym zależy na zabytkowym charakterze Starówki wyraża obawy o zachowanie walorów historycznych miejsca. Obawy dotyczą również kwestii rekreacyjno-turystycznych. Budowa nowoczesnych osiedli zamkniętych przeczy idei przyjaznej przestrzeni miejskiej i mocno zaniża wartość estetyczną tej ważnej części miasta. Dalszy rozwój centrum Włocławka wydaje się być z góry ograniczony "nowoczesną" zabudową.

Miasto bez perspektyw?

Rodzą się przy tej okazji ważne pytania... Czy sam fakt upadku architektury starówki - walącej się w gruz w zastraszającym tempie - prowadzić musi do zgody na każde rozwiązanie? Czy galopująca degradacja miejsca daje komukolwiek prawo do pozbawienia najstarszej części miasta szansy na coś lepszego niż skupisko bloków otoczonych żelaznym płotem? Jakby nie patrzeć problem dotyczy serca jednego z najstarszych miast Polski...

Im dalej w las...

W przypadku ulicy Celulozowej - zlokalizowanej na osiedlu Kazimierza Wielkiego - sprawa wydaja się czytelna i bezproblemowa. Bloki między blokami są jak najbardziej na miejscu...  Dylematy zaczynają się już od ulicy Stodólnej. Jak mawiają, im dalej w las tym więcej drzew. Co prawda między dawnym szpitalem Towarzystwa Wspomagania Biednych Żydów, a ulicą Cyganką powstało szpetne blokowisko a w między czasie rozsypał się obiekt starego spichrza będący w okresie zaborów więzieniem carskim ale... ale to nadal jeszcze jest śródmieście! To ciągle jeszcze jest Centrum Starego Miasta!

Miasto to żywy organizm

Warto na koniec zacytować słowa zakochanej w Trójmieście blogerki- Anny Włodarczyk. Myśl jest uniwersalna, więc można ją odnieść również do naszego miasta

Miasto to żywy organizm, który ciągle ewoluuje. Z niegasnącą ciekawością obserwuję, w jakim kierunku podążają zmiany w Trójmieście. Życzę tylko sobie, by miast nie zalała betonowa fala strzeżonych osiedli, która ma siłę zmieść z powierzchni ziemi stylowe kamienice, zielone skwerki i przytulne knajpki prowadzone przez pasjonatów.

Ulica Celulozowa

Ulica Stodólna

Ulica 3-go Maja/Tumska