Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. Henryka Sienkiewicza

Park im.Henryka Sienkiewicza...

Park im.Henryka Sienkiewicza to jeden z najstarszych parków miejskich w Polsce. Od 1870 roku służy pokoleniom Włocławian jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Niestety od kilkunastu ostatnich lat miejsce to jest mocno niedoinwestowane. Podziurawione nawierzchnie spacerowe, poniszczone ławki, brak oświetlenia to tylko niektóre z charakterystycznych problemów tego obszaru.


Słodowo...

Znaczniej gorsza jest sytuacja na terenach Słodowa. Po wyłączeniu z użycia kompleksu basenowego wybudowanego tu w 1956 roku miejsce to uległo zupełnemu zaniedbaniu. Ruiny dawnych obiektów basenowych straszą dziko rosnącymi chwastami i całą masą śmieci.

 


Wycinka

Jak wynika z dokumentacji projektowej generalne porządki w parku to nade wszystko przetrzebienie drzew i krzewów. Do usunięcia zakwalifikowano 610 pni.  Pod topór pójdą zwłaszcza egzemplarze obumarłe,  zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, chore, zdeformowane, nie rokujące poprawy dalszego rozwoju. Do trzebieży przeznaczono również rośliny gatunków ekspansywnych (np klon jesionolistny lub ałycza), zdegenerowane grupy podrostu samosiewu.


Zabiegi lecznicze

Przeprowadzenie zabiegów sanitarnych dotyczy starodrzewu i drzew młodszych o walorach plastycznych uzasadniających ich zachowanie. Są to więc najbardziej wartościowe drzewa w parku.  Główne zabiegi będą polegały przede wszystkim na cięciach sanitarnych i formujących związanych z usunięciem suchych i obłamanych konarów i gałęzi. Cięcia te dotyczą przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom parku przed okaleczeniami spowodowanymi spadającymi obłamanymi gałęziami oraz poprawy walorów estetycznych drzewostanu.


Czyszczenie wód

W planach jest także oczyszczanie dna stawów z roślinności i usunięcie namułów.


Mała architektura

W przedmiarach robót jest również ciekawa informacja:

'Budowa obiektów małej architektury (altany, częściowo zadaszony punkt widokowo - rekreacyjny) obiektów rekreacji, ciągów pieszo - rowerowych dojazdowych oraz infrastruktury technicznej'

Więcej obrazów znajdziesz na facebook-u: